Het nieuwe werken 2018?

Vroeger

Het nieuwe werken 2018?

In de vorige eeuw tijdens de industriële revolutie was er een duidelijk verschil tussen bazen en werknemers. Bazen dachten na, werknemers moesten vooral werken, vaak aan de lopende band. Charlie Chaplin laat dit fantastisch zien in de film Modern Times:

Nu?

Vandaag de dag hebben we het vooral over Het Nieuwe Werken. Steeds meer gebeurt geautomatiseerd en online. Thuiswerken kan steeds vaker en gemakkelijker. Op de “werkvloer” is de verhouding werkgever en werknemer steeds gelijkwaardiger aan het worden. Dit levert in de praktijk vaak problemen op. Werknemers nemen te weinig initiatief, aldus de werkgever. Werknemers vinden dan weer dat de werkgevers geen of weinig duidelijkheid geven.

Vroeger was er een soort van ouder-kind-relatie op de werkvloer. Werkgever bepaalt, werknemer voert uit (Taylorisme). Tegenwoordig kun je meer spreken over een meer volwassen relatie op de werkvloer. Samen worden doelen bepaald en gerealiseerd. In ieder geval willen we dit meer en meer gaan bereiken. In de praktijk zitten we soms nog in de puberteit.

Daarnaast zie je een beweging qua arbeidsmarkt. Meer en meer mensen beginnen (uit noodzaak) een eigen onderneming. Als ZZP-ers worden zij ingehuurd voor projecten of tijdelijke ondersteuning. Deze mensen zijn het nieuwe type personeel, vervangen personeel dat geen vast contract heeft gekregen.

Morgen?

Mijn voorspelling is dat hierin nog een verdere groei te verwachten is. Deze nieuwe groepering zal ook samen zorgen voor een broedplaats aan creativiteit en innovatie. Dit vraagt wel ondernemerschap, iets wat we wel hebben, maar opnieuw moeten terugvinden.

Deze manier van werken zou je kunnen vergelijken met het maken van een film. Een regisseur bepaalt hoe, wat en wie. Hij/zij selecteert acteurs om zich heen en deze samengestelde groep maakt samen de film. Daarna valt de groep weer uit elkaar en gaat eenieder weer op zoek naar een nieuwe klus. Uiteraard werken ze het portfolio bij opdat iedereen kan zien wat hij al gedaan heeft. Persoonlijke positionering zal steeds belangrijker gaan worden.

Gevolgen arbeidsmarkt?

Ik verwacht dat er minder vaste werknemers zullen zijn in de toekomst, maar meer samenwerkende ZZP-ers. Werkgevers willen minder mensen op de loonlijst en flexibeler inspelen op de steeds snellere veranderingen. Een alternatief voor ZZP is de uitzendkracht. Pay-rolling zal steeds minder vaak voor gaan komen. Het hebben van meerdere (kleine) banen / opdrachten zal steeds vaker voorkomen.