Pensioenadvies

Heb jij je pensioen geregeld?

Pensioenadvies

Heb jij je pensioen geregeld?

Pensioenopbouw, pensioengeld, pensioenbeleggingen, pensioenkosten: het blijft de gemoederen van werkgevers, werknemers, verzekeraars en adviseurs bezighouden. Het pensioenstelsel in Nederland is continue in beweging en wet- en regelgeving veranderen met de dag. Een gegarandeerde oudedagsvoorziening wordt steeds onzekerder. Hierdoor is een goed pensioenadvies zeer belangrijk. Een onafhankelijk advies waarin onder andere de fiscaal- en civiel rechtelijke aspecten zijn opgenomen. Maar ook de betaalbaarheid voor werkgever en werknemer.

Pensioenadvies nodig?

De Wert Pensioen adviseert je graag in zaken als:

  • Pensioenregeling DGA.
  • Collectieve pensioenregeling voor je werknemers.
  • Berekening pensioentekort.
  • Beschikbare premieregeling.
  • Bankspaarproducten.
  • Pensioenverevening bij echtscheiding.
  • Waardeoverdracht pensioen bij ontslag.
  • Financiële planning.

De Wert heeft sinds 2012 een Wft-Pensioenvergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

De Wert is er voor al je vragen met betrekking tot het onderwerp "Pensioen". Klik op onderstaande button en lees de flyer.