Accountantscontrole

Is jouw bedrijf controleplichtig?

 

Accountantscontrole

Dit hangt af van een aantal criteria (omzet, balanstotaal en aantal werknemers) waaraan jouw onderneming moet voldoen. Voldoet jouw onderneming aan de criteria, dan ben je als ondernemer verplicht je jaarstukken te laten controleren door een accountant.

Wij werken zoveel mogelijk met vaste controleteams. Zij hebben daardoor de juiste kennis en ervaring gekregen die er voor zorgen dat de controleopdrachten op een efficiënte wijze worden uitgevoerd. Bij de uitvoering is aandacht voor belangrijke risico’s en ICT waarbij wij van toegevoegde waarde kunnen zijn voor jouw onderneming.

Sinds diverse jaren mogen de wettelijke controles alleen nog worden verricht door accountantsorganisaties die een vergunning hebben van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Ook hiervoor kun je bij ons terecht. De Wert heeft sinds 2008 een Wta-vergunning voor het verrichten van controle opdrachten. Voor ons een erkenning en bevestiging van de kwaliteit van onze dienstverlening.