Horizontaal toezicht

​De Wert is Convenant partner Horizontaal Toezicht (HT) van de Belastingdienst.

Horizontaal toezicht

Wat is Horizontaal Toezicht?

Vanuit onze vroege betrokkenheid bij Horizontaal Toezicht (HT) kunnen we er veel over vertellen.  Het gaat te ver om dat hier allemaal op te schrijven.

Laten we het vanuit twee invalshoeken bekijken: een officiële toelichting op HT en de voordelen van HT voor jou als ondernemer/bedrijf.

Officiële toelichting HT

HT biedt ondernemers (bedrijven), hun adviseurs en de Belastingdienst de kans om op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen, vooraf afspraken te maken over de werkprocessen en onderlinge communicatie in het belastingaangifteproces. Het gaat om een andere manier van werken, waarbij alle partijen samen verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de belastingwetgeving. Dit moet leiden tot meer efficiëncy, voorkomen van dubbel werk en daarmee lagere ondernemerskosten en méér zekerheid voor de belastingplichtige.

Deelname aan HT geschiedt in principe voor de vier belangrijkste belastingheffingen: loonheffing, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. HT staat niet open voor enkel particuliere aangiften inkomstenbelasting (dus zonder onderneming).

In beginsel kun je aan HT deelnemen wanneer je intern de zaken goed op orde hebt en je via een deelnemersverklaring verklaart je aan te sluiten bij een HT-Convenant.

Wat zijn de voordelen van deelname aan Horizontaal Toezicht?

De voordelen van HT

Om met een veel gestelde vraag te beginnen; zijn er ook nadelen aan HT verbonden? Ons antwoord hierop is een volmondig “nee”! Het systeem van HT is naar zijn aard een beloningssysteem. Het beloont ondernemers (bedrijven) die hun zaken goed op orde hebben en zich “compliant” gedragen.  Wat overigens niet wil zeggen dat we te allen tijde de standpunten van de Belastingdienst moeten volgen; ergo, integendeel! Onderdeel van HT is dat we het ook met elkaar oneens mogen zijn. Maar dat is zonder HT natuurlijk ook al het geval.

De voordelen die je direct ervaart zijn:

  • Je valt niet in het reguliere toezicht van de Belastingdienst.
  • Je krijgt geen belastingcontroles ter plaatse omdat aangiften binnen HT onder meta toezicht vallen, deze worden steekproefsgewijs gecontroleerd.
  • Snelle toegang tot vooroverleg met de Belastingdienst voorafgaand aan je aangifte.
  • De Belastingdienst stelt snel de definitieve aanslag vast.
  • Je rechtszekerheid wordt vergroot.
  • HT is een keurmerk dat getuigt van goed ondernemerschap.

Op de site van de Belastingdienst kun je een overzicht vinden van de fiscaal dienstverleners met een deelnameverklaring of convenant.