Assessment/Persoonlijke Profiel Analyse/sollicitaties

Verzeker je van succes!

Assessment / PPA / sollicitaties

Een assessment geeft jou (de ondernemer), kandidaten en/of je medewerker(s) inzicht in het werkgedrag. Er ontstaat meer grip op motivatoren, allergieën en samenwerkingsverbanden. Je krijgt antwoord op vragen zoals:

  • Waar ben je goed in?
  • Wat voor type ondernemer/werknemer/kandidaat ben je?
  • Wat kun je beter door iemand anders laten doen?
  • Hoe beter samen werken?

Onze instrumenten worden onder andere ingezet bij:

  • het selecteren van personeel;
  • de persoonlijke ontwikkeling;
  • teamontwikkeling;
  • outplacement.

PPA (Persoonlijke Profiel Analyse)

Dit instrument geeft inzicht in het werkgedrag. En dat vanuit drie perspectieven; het eigenbeeld, het werkmasker en het gedrag onder druk. De kandidaat vult een online vragenlijst in, hiervoor is slechts 8 minuten nodig. Afhankelijk van de vraagstelling wordt het maatwerkrapport samengesteld en besproken met de betrokken partijen. 

Ben je Financieel sterk of toch meer commercieel?

Hoe beter je weet hoe jouw persoonlijkheid in elkaar steekt, hoe beter je beslissingen kunt nemen. Deze Persoonlijke Profiel Analyses (PPA's) bieden inzicht in jouw natuurlijk gedrag, zowel in je sterke punten als in je “blinde vlekken”. Door slimme vragen en een uitgebreide analyse van jouw antwoorden brengen we onder andere jouw beslissingsproces, risicotolerantie, valkuilen en controlebehoefte in kaart en vertalen deze vervolgens naar een optimaal plan voor jouw organisatie.

Klant aan het woord

"Door het opstellen van kleurenprofielen heerst er rust bij Televak Centers"

Aldus Marck Bakers, directeur van Televak Centers

Telefonie distributeur Televak Centers maakt gebruik van een expertise van De Wert die velen niet zouden verwachten van een accountantskantoor. Het gaat om een HR-dienst waarbij voor alle (potentiële) werknemers een kleurenprofiel wordt gemaakt. De kleur geeft aan wat voor persoon iemand is: is hij secuur? Houdt hij van verandering? Werkt hij graag samen of . . . . . . . voor het hele verhaal, klik hier.