Hoe maak je van een investering een groeistrategie?

Hoe maak je van een investering een groeistrategie?

Ben jij een ambitieuze ondernemer? Dan stel je waarschijnlijk continu doelen, zoals het ontwikkelen van een product, het aanschaffen van een nieuwe machine of het optimaliseren van je processen. Op deze manier blijf je jouw organisatie continu verbeteren en vernieuwen. Wanneer je jouw kersverse plannen hebt uitgewerkt, volgt de meest cruciale stap: investeren. Hoe zorg je dat je investering leidt tot een succesvolle groeistrategie?

Maak een nauwkeurig financieringsplan

Waaruit bestaat je investering? Tijd, middelen, geld? In een investeringsbegroting vertaal je al de benodigdheden voor je investering naar kosten. Door dit overzicht ontwikkel je een reëel beeld van de grootte van je investering.

Nadat je weet hoeveel je investering gaat kosten, kun je bekijken hoe je deze gaat financieren. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van je financiële positie en de grootte van de investering. In een financieringsbegroting leg je vast waar je de gelden voor je investering vandaan wilt halen.

Wat zijn je mogelijkheden?

Je financiële ruimte wordt in grote mate bepaald door je verwachte omzet en kosten. In een exploitatiebegroting beschrijf je je financiële verwachtingen. Het is belangrijk dat je deze begroting goed onderbouwt. Als ondernemer ben je altijd, in meer of mindere mate, afhankelijk van externe factoren. Breng daarom alle factoren in kaart die invloed kunnen hebben op het succes van je investering. Wees hierbij zo kritisch mogelijk en breng alle risico’s in kaart. Misschien raakt je nieuwe product of dienst overbodig door een technologische innovatie, benadeelt een nieuwe wet je organisatie of hebben je medewerkers te weinig kennis om je plan uit te voeren.

Heb je reële scenario’s geschetst? Maak dan een liquiditeitsbegroting om een beeld te krijgen van je inkomsten en uitgaven per periode. Deze begroting geeft je inzicht in hoeveel en wanneer je liquiditeit nodig hebt, maar ook of er voldoende liquiditeit overblijft om de rente en aflossing van de voorgenomen financiering te betalen.   

Wanneer je deze stappen volgt, investeer je weloverwogen en op het juiste moment. Zo kun je jouw doelen bereiken en maak je jouw onderneming nog succesvoller

Welke investering staat er op jouw verlanglijstje?

De Wert maakt aan de hand van jouw financiële  input een nauwkeurige prognose. Zo weet jij precies hoe en wanneer je het beste kunt investeren.

 

mark.jpg

Mark van Raak

Weten hoe en wanneer jij het beste kunt investeren?

of bel 040 2444288