Special Lonen 2024

Special Lonen 2024

De Special Lonen 2024 is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als hr-medewerker. 

Deze special bevat actuele cijfers en relevante wet- en regelgeving op onder meer het gebied van de loonbelasting, gebruikelijk loon, de auto van de zaak, de WKR, subsidies voor de werkgever, diverse arbeidsrechtelijke zaken en pensioenen. Aan het einde van dit document is een aantal tabellen met cijfers en tarieven voor 2024 opgenomen. 

Klik hier voor de special


2024 Payroll Special

The payroll special 2024 is a handy reference book for you as an employer or hr employee. 

This special contains current figures and relevant laws and regulations in areas such as payroll tax, customary pay, the company car, the WKR, employer subsidies, various labour law issues and pensions. A number of tables with figures and rates for 2024 are included at the end of this document. 

Click here for the special