Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Wet WagwEU meldplicht

Sinds 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie van kracht geworden (WagwEU). Deze wet is bedoeld om werknemers van Europese bedrijven, die tijdelijk in Nederland werken, ten minste gelijke arbeidsvoorwaarden te verstrekken als hun Nederlandse collega’s. Een onderdeel van deze Wet WagwEU is een meldingsplicht van de tijdelijke werkzaamheden. Vanaf 1 maart 2020 geldt voor buitenlandse ondernemingen die in Nederland werkzaamheden verrichten met gedetacheerde werknemers deze meldingsplicht. Zij dienen vóórafgaand aan de werkzaamheden een melding te doen bij het online meldloket van het Ministerie van Sociale Zaken.

De meldingsplicht geldt voor:

 • Buitenlandse dienstverrichter/werkgever die in Nederland werkzaamheden verricht en daarbij werknemer(s) tijdelijk in Nederland detacheert.
 • Buitenlandse zelfstandigen (ZZP’ers) die tijdelijk in Nederland een opdracht vervullen. De meldingsplicht voor zelfstandigen geldt voor bepaalde sectoren. Met name in de Bouw, Schoonmaak, Land-& tuinbouw, Metaal & Zorg (niet limitatief).

De meldingsplicht wordt ingevoerd om de Nederlandse autoriteiten meer tools te geven voor toezicht en handhaving van de verschillende regels die gelden voor buitenlandse werknemers en buitenlandse zelfstandigen die tijdelijk in Nederland komen werken. De melding betreft met name de volgende informatie:

 • Gegevens van de buitenlandse onderneming.
 • Adres van de werkplek.
 • Vermoedelijke start en einddatum van de werkzaamheden.
 • Identiteit werknemer(s).
 • Is er een A1 verklaring voor de werknemers.

De meldingsplicht is ook van belang voor de Nederlandse opdrachtgever. De Nederlandse opdrachtgever die werkzaamheden laat verrichten door een buitenlandse onderneming moet namelijk controleren of de melding is gedaan. Ná de online melding door de buitenlandse onderneming ontvangt de Nederlandse opdrachtgever een mail waarin gevraagd wordt de aangemelde werkzaamheden te controleren. De opdrachtgever moet deze controle binnen 5 dagen na aanvang van de werkzaamheden uitvoeren.

De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de wet- en regelgeving rond arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid. Indien de meldingsplicht niet wordt gedaan dan kan de Inspectie SZW een forse boete opleggen aan de buitenlandse werkgever die in Nederland werkzaamheden verricht. De Nederlandse opdrachtgever kan eveneens een boete krijgen als de controleplicht zoals hiervoor beschreven niet is nagekomen.

Uitzonderingen:

•  GÉÉN MELDING

Vanwege de praktische uitvoerbaarheid is er voor enkele categorieën van werkzaamheden een uitzondering gemaakt op de meldplicht. Wanneer uitsluitend werkzaamheden in Nederland worden verricht die in deze categorieën vallen hoeft de buitenlandse dienstverrichter geen melding te doen. Het gaat om de volgende categorieën:

 1. Assemblage/installatie  van geleverde goederen gedurende een periode van niet meer dan 8 dagen (deze uitzondering geldt niet voor de bouwsector).
 2. Urgent onderhoud/reparaties.
 3. Zakelijke besprekingen gedurende een periode van niet meer dan 13 aaneengesloten weken in 52 weken.
 4. Bijwonen van congressen (korter dan 6 dagen per maand).
 5. Diverse type werknemers: onderzoekers, internationale sporters, artiesten, musici die een voorstelling uitvoeren (max. 6 aaneengesloten weken).

(Let wel dat iedere uitzondering aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.)

•  JAARMELDING

In sommige situaties geldt een beperkte melding in de vorm van een jaarmelding. De voorwaarden voor deze uitzondering zijn vermeld op de site: www.postedworkers.nl. Van de jaarmelding kan geen gebruik worden gemaakt indien u werkzaam bent in de bouwsector, arbeidsbemiddeling, uitzendbranche of personeelsbeheer.

De melding gaat via het online systeem: www.Postedworkers.nl. De melding geldt voor opdrachten gestart vanaf 1 maart 2020. Opdrachten gestart vóór 1 maart 2020 hoeven niet te worden gemeld.

Indien u vragen heeft over deze nieuwe regelgeving kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

 

Joris van Dongen

Joris van Dongen